ข้อมูลสินค้า

ซาร่า
ชนิดเม็ดกลม
ส่วนประกอบ Paracetamol 500 mg สรรพคุณ ยาลดไข้ และ บรรเทาอาการปวด คุณลักษณะ แผง บรรจุ แผงละ 10 เม็ด
ขวด บรรจุ 50 เม็ด
ขวด บรรจุ 100 เม็ด